La CPU y otras entitades expresamos nuestra preocupación respecto al contenido del Decreto Ley 17/2019, de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda

El Decreto Ley 17/2019, de 23 de diciembre de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda, lleva a la paralización del mercado de alquiler

Nota de prensa conjunta de:

Associació d’Agents Immobiliaris de Catalunya

Col·legi d’Agents de la Propietat Immobiliària de Barcelona i província

Associació de Promotors i Constructors d’Edificis de Catalunya (APCE)

Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona-Lleida

Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida

en relación a las medidas sobre alquiler de vivienda recogidas en el D.Ll. 17/2019 de 23 de desembre, de mesures urgents per millorar l’accés a l’habitatge.

Puede leer el documento completo en:

http://cpubcn.com/NlPdf/2020/Nota%20de%20prensa%20(Cast.)%20decret%20llei%2017-2019.pdf