Es prorroguen, fins el proper 28 de febrer de 2022, part de les mesures en matèria d’habitatge previstes pel Reial Decret Llei 11/2020 de 31 de març

Ahir es va publicar al Butlletí Oficial de l’Estat el Reial Decret Llei 21/2021, de 26 d’octubre, pel  que es prorroguen les mesures de protecció social per fer front a les situacions de vulnerabilitat social i econòmica.

Mitjançant aquesta norma, es prorroguen una altre vegada part de les mesures en matèria d’habitatge que es van acordar per part del Govern de l’Estat el passat 31 de març de 2020, mitjançant el Reial Decret Llei 11/2020;

  • S’amplia fins el 28 de febrer de 2022 la suspensió dels procediments de desnonament i llançaments d’habitatge quan l’arrendatari pugui ser considerat vulnerable econòmicament.
  • Es pròrroga la possibilitat  d’aplicar una pròrroga extraordinària de 6 mesos del termini dels contractes d’arrendament si el venciment d’aquests fos anterior al 28 de febrer de 2022, tret que s’hagués arribat abans a un acord.
  • S’ajorna fins al 28 de febrer de 2022, la possibilitat de sol·licitar una moratòria o condonació parcial de la renda, quan l’arrendador sigui una empresa o entitat pública d’habitatges o un gran tenidor (persones físiques o jurídiques titulars de més de 10 immobles -excloent garatges i trasters– o, 1.500 metres quadrats construïts).
    • Es a dir, s’amplia la possibilitat de que l’arrendatari  pugui d’obtenir, en aquests supòsits, un ajornament temporal i extraordinari en el pagament de la renda, sempre que aquest ajornament o condonació, total o parcial, del deute, no s’hagués aconseguit amb caràcter
  • S’amplia fins el 31 de març de 2022 el termini durant el qual els arrendadors i titulars d’habitatges afectats per la suspensió dels desnonaments podran presentar la sol·licitud de compensació de rendes no pagades.