Es demana revocar la declaració de l’Ajuntament de Barcelona conforme el seu terme municipal és àrea amb mercat d’habitatge tens

Comunicat de premsa

 

Es demana revocar la declaració de l’Ajuntament de Barcelona conforme el seu terme municipal és àrea amb mercat d’habitatge tens

 

  • Davant del Plenari extraordinari que tindrà lloc al consistori barceloní demà dimecres 15/09/21, la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona (CPUBCN) divulga les seves al·legacions, que va presentar en temps i forma el passat 18 d’agost, contra l’aprovació inicial de declarar tot l’àmbit del municipi de Barcelona com àrea de mercat d’habitatge tens (AMHT), acordada pel Plenari del Consell Municipal el 23 de juliol de 2021, prolongant per 5 anys més l’aplicació de la Llei de contenció de rendes.

 

 

Barcelona, 14 de setembre de 2021.- La revocació de l’acord del passat 23 de juliol es planteja en base a quatre al·legacions, que es desenvolupen en document adjunt. La primera fa referència a que el procediment substanciat per a declarar Barcelona com AMHT és contrari a la legalitat perquè s’està tramitant d’una manera totalment incorrecta la fase de d’informació pública pel procediment d’urgència i durant el mes d’agost, malgrat que s’ha tingut tot un any. La segona al·legació argumenta que l’acord de 23 de juliol del 2021 i l’expedient instruït per l’Administració per a declarar Barcelona com AMHT pateixen una gravíssima falta de motivació. La tercera és que no es detallen les actuacions en curs o programades pel Govern municipal per revertir en els propers anys la situació de mercat tens. I finalment, la quarta posa el focus en la declaració de la ciutat de Barcelona com AMHT sense preveure un mecanisme per a compensar les pèrdues que sofriran els propietaris afectats pel règim de contenció i moderació de la Llei 11/2020, mancança que vulnera el principi de responsabilitat dels poders públics.

 

Les al·legacions de la CPUBCN són argumentades a través de la Llei d’Arrendaments Urbans, la Constitució, l’INE, el Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament de Barcelona, l’INCÀSOL, el Tribunal de Justícia de la UE, el Comitè de Drets econòmics, socials i culturals de l’Organització de Nacions Unides, la Reforma de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i el Tribunal Europeu de Drets Humans, entre d’altres, a més del text de la pròpia Llei 11/2020 de contenció de rendes.

 

La vigència del règim de contenció i moderació de la Llei 11/2020 implica que les parts contractants no puguin estipular lliurament la renda del lloguer, així com ho preveu l’article 17.1 de la Llei 29/1994 de 24 de novembre d’arrendaments urbans (LAU), donat el doble topall plantejat: el preu de referència i la renda del darrer contracte.

 

A la pràctica, la renda dels contractes d’arrendament d’habitatge és fixada per la Generalitat de Catalunya a través del mecanisme creat per l’ordre GAH/142/2017 de 5 de juliol pel qual s’aprova l’índex de referència de preus de lloguer d’habitatges, o pel preu de l’anterior contracte.

 

La CPUBCN constata que les disposicions de la Llei 11/2020 presenten seriosos problemes d’inconstitucionalitat i que no té interès social la inclusió d’habitatges de més de 150 m2 útils.

 

 

La Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona (CPUBCN) és una entitat associativa de representació i serveis als propietaris d’immobles urbans i consultiva de les Administracions. La CPUBCN també és una referència informativa pel que fa a les dades d’habitatge, tant des del punt de vista de l’estat dels lloguers com de les compravendes. En aquest sentit elabora regularment estudis i informes propis.

 

 

Per a més informació:

Gabinet de premsa Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona

Víctor Bottini (679983346) i Xavier Giménez Badia (673153645)

victor@bottini.cat i press@bottini.cat