En el primer semestre de 2018, la compravenda d’habitatge lliure per part d’estrangers va augmentar un 5,6% interanual

La compravenda d’habitatge lliure per part de compradors estrangers va experimentar un creixement interanual del 5,6% en la primera meitat de 2018. Es van registrar 53.359 operacions, un 18,7% de les transaccions totals en el període.

La compravenda d’habitatge lliure per part de compradors estrangers ha evolucionat de manera dispar en les CC.AA. Els increments més significatius es van produir a Aragó (30,9%), Extremadura (27,4%), Múrcia (21,3%) i Castella-La Manxa (20,2%). Es van produir disminucions a Balears (-11,2%) i Canàries (-10,6%), Catalunya (-5,35) i Cantàbria (-4,6%).

Els compradors amb major pes sobre el total d’estrangers van ser els britànics (14,3%) seguits dels altres estrangers de fora de la UE (11,2%), francesos (7,9%) alemanys (7,8%) i romanesos (7,3%). El pes dels ciutadans comunitaris (incloent-hi encara al Regne Unit) sobre el total de compravendes d’estrangers va ser, en el primer semestre de l’any, el 66,7%, mentre que el 33,3% restant correspon a compradors de fora de la UE, entre els quals van destacar els procedents del Marroc (6,9%), Xina (4,2%) i Rússia (3,2%).

En conjunt, de nou durant aquest primer semestre de 2018, les compravendes d’estrangers es van concentrar en part del litoral mediterrani i els arxipèlags. En aquest sentit, les CC.AA. amb major pes de les transaccions d’habitatge lliure realitzades per estrangers van ser Canàries (39,4%), Comunitat Valenciana (35,6%), Balears (34,1%) i Múrcia (27,4%), que tornen a posicionar-se com les quatre autonomies on la compravenda d’habitatge per part estrangers té més pes sobre el total, totes elles superant la mitjana estatal (18,7%).

Lleugerament inferiors a la mitjana estatal es troben Andalusia (18,0%) i Catalunya (17,0%) i diversos punts per sota se situen La Rioja (11,7%), Madrid (11,6%) i Aragó (11,2%).

Van suposar un 10% o menys de les compravendes totals d’estrangers en la majoria de regions del centre peninsular i la Cornisa Cantàbrica: Navarra (9,5%), Castella-La Manxa (9,4%), País Basc (5,2%), Castella i Lleó (5,0%) Astúries (4,5%), Cantàbria (4,5%), Galícia (4,1%) i Extremadura (3,6%).

En nivells, el preu mitjà per metre quadrat per a estrangers es va situar en 1.687 €/m2. Destaquen els preus mitjans de Catalunya (1.931 €), País Basc (2.100 €), Madrid (2.178 €), i Balears (2.790 €).