ELS PREUS DELS HABITATGES PUJEN A L’UE SEGONS L’EUROSTAT

ELS PREUS DELS HABITATGES PUJEN A L’UE SEGONS L’EUROSTAT

Els preus dels habitatges, incloses les compres d’habitatges i pisos nous i existents, han fluctuat significativament des de 2006, amb taxes de creixement anual a la UE del voltant del 8% en 2006 i 2007, seguides d’una caiguda del 4% en 2009 com a resultat de la crisi financera. Els preus van tornar a créixer des de 2014 fins 2018.

En general, entre 2006 i 2018, els preus de l’habitatge van augmentar en total un 21,78% a la UE i un 14,54% en la zona de l’euro.

Entre els principals Estats membres, els majors increments durant aquest període (2006-2018) es van observar a Suècia (+96,18%), Alemanya (40,27%), Regne Unit (35,46%). Més suaus han estat les variacions a França (13,19%) i Holanda (11,54%). Per contra, a Espanya (-12,48%) el preu de l’habitatge ha sofert una disminució del 12,48%.

Last update20.05.19
Extracted on25.06.19
Source of dataEurostat