Els bancs pagaran l’impost d’AJD de les hipoteques

El dilluns 12 de novembre va entrar en vigor el decret llei amb el qual el Govern busca tancar la polèmica creada arran de les sentències del Tribunal Suprem que discutien sobre qui era el subjecte passiu de l’Impost d’Actes Jurídics Documentats de les hipoteques.

Amb la nova regulació el banc serà el subjecte passiu i per tant haurà de fer-se càrrec del pagament de l’impost.

A part de la modificació dels articles 29 i 45 de la llei de l’Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats de 1993, també canviarà la llei de l’Impost de Societats per impedir que les entitats financeres puguin deduir-se com a despesa el pagament de l’impost hipotecari, com ocorre amb altres figures tributàries. En cas contrari, el fisc acabaria perdent part dels més de 1.000 milions d’euros anuals que ingressen per aquest impost cedit a les comunitats autònomes.

El Govern espera que la imprescindible convalidació al Congrés d’aquesta reforma compti amb un ampli suport parlamentari.

Queda per veure si la competència comercial entre entitats bancàries pot reduir la translació del pagament de l’impost al client. L’increment de costos al client pot venir via comissions o elevant el tipus d’interès del mateix préstec. Normalment en el negoci de les hipoteques no hi ha un preu únic per a tothom i depèn de multitud de variables com el termini, el tipus de client, si es contracten altres productes addicionals com a segurs o de la política comercial de cada entitat. Un altre element que pesa molt a l’hora de contractar una hipoteca és si aquesta és a tipus fix o variable.

Per la seva banda i a conseqüència del canvi de subjecte passiu, el Govern de la Generalitat ha aprovat la supressió dels tipus reduïts en l’impost dels AJD relatiu a les hipoteques que s’aplicaven a determinats col·lectius com els compradors d’habitatges protegits i els contribuents de menys de 32 anys o amb una discapacitat del 33% o superior.

L’eliminació dels tipus reduïts incrementarà els ingressos tributaris de la Generalitat en uns 16,5 milions d’euros anuals. La recaptació total de l’impost d’actes jurídics documentats (AJD) vinculat a les hipoteques va suposar una recaptació en el 2017 de 203,3 milions d’euros per a la hisenda catalana.

Llegir notícia actualitzada