El TSJC falla a favor de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona i anul·la la taxa de l’Ajuntament de Barcelona sobre pisos buits

La sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha anul·lat la taxa de l’Ajuntament de Barcelona que grava els pisos buits per a més de dos anys, aprovada el 30 de setembre del 2016 a través d’una modificació de les ordenances fiscals i amb els vots a favor de Barcelona en Comú i ERC.

La sentència, dictada el 8 de setembre passat, resol un recurs interposat per la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona. En la mateixa línia el Tribunal va resoldre un recurs presentat per l’Associació de la Banca Espanyola el passat mes de juny.

El tribunal creu que el consistori es va excedir en les seves competències quan va introduir aquesta taxa i considera que l’Ajuntament no està habilitat legalment per crear-lo d’acord amb les normes tributàries estatals reguladores de les hisendes locals. En aquest sentit, recorda les competències exclusives en matèria d’habitatge per part de la Generalitat com la gestió, inspecció i control de l’habitatge d’acord amb les necessitats socials i l’equilibri territorial. De fet, el Govern de Catalunya ja va recaptar 11,3 milions d’euros amb la primera liquidació anual d’aquesta taxa, gairebé tres més dels previstos.

 

Publicació relacionada