El Tribunal Constitucional tomba la llei de desnonaments

El Tribunal Constitucional ha admès a tràmit el recurs d’inconstitucionalitat contra determinats preceptes de la Llei 4/2016, de 23 de desembre, de mesures de protecció del dret a l’habitatge de les persones en risc d’exclusió residencial, aprovada al Parlament per evitar desnonaments, ajudar famílies endeutades i ampliar el parc públic d’habitatge.

La suspensió de la vigència i aplicació del preceptes impugnats  regulen la mediació en cas de sobreendeutament, l’expropiació temporal d’habitatges buits d’entitats financeres,  el  lloguer social per a persones en risc d’exclusió y finalment, el compromís del Govern de presentar, en un màxim de 9 mesos, una llei per regular el lloguer a Catalunya, que tracti des de la durada dels contractes o la morositat fins al preu dels lloguers. Aquesta normativa es basarà en els criteris que surtin del grup de treball sobre el lloguer impulsat pel Govern, que presentarà les conclusions el proper mes de gener.

 

Pot llegir una notícia relacionada aquí