El Suprem rectifica i obliga als clients a pagar l’ITP de les hipoteques

Després de setze hores d’intenses deliberacions i per un ajustat marge de quinze vots contra tretze, els vint-i-vuit magistrats del ple de la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Suprem han pres la decisió d’anul·lar la recent sentència, del 16 d’octubre passat, que dictava que l’impost sobre actes jurídics documentats (AJD) de les hipoteques havien de pagar-ho les entitats financeres i no els clients.

Continuaran sent els clients els que abonaran el citat tribut, ja que no hi ha possibilitat de nous canvis. La revisió i aclariment d’aquesta sentència era necessària donada la confusió que generava la seva aplicació en mercat l’hipotecari. Tanmateix, les entitats financeres ja donaven per assumit que anava a consolidar-se el canvi, encara que esperaven que no fos retroactiu.

Era general la creença del fet que el ple del Suprem es centraria a fixar la retroactivitat de l’impost sobre actes jurídics documentats de les hipoteques fins al màxim dels últims quatre anys, en virtut de la legislació fiscal vigent. Això hauria suposat un cost per a la banca d’entre 3.000 i 5.000 milions. Una altra opció hauria estat mantenir la sentència per a les noves hipoteques que se signessin a partir d’ara. Però ningú havia previst la seva anul·lació.

Així doncs, el Suprem doncs continua recolzant –igual que succeeix en la resta d’Europa– que el pagament dels impostos de les hipoteques correspon als prestataris.