El preu mitjà d’habitatge nou a Barcelona en 6.823 €/m2 segons la APCE

Obres rehabilitació

L’Associació de Promotors i Constructors de Catalunya (APCE) ha presentat el seu estudi “Oferta d’Habitatge Nou en Construcció a Catalunya. 2018” en el qual xifra en 658.000 euros el preu mitjà de venda de l’habitatge d’obra nova a la ciutat de Barcelona i 298.000 euros a Catalunya. L’estudi s’ha realitzat sobre 947 municipis catalans, en els quals s’han detectat un total de 1.214 promocions d’obra nova que sumen 5.813 pisos, el 40% d’ells en venda.

A Catalunya el preu mitjà d’un habitatge nou és de 298.000 euros amb una superfície de 101,8 metres quadrats de mitjana, la qual cosa situa el metre quadrat en 2.821 euros.

La ciutat de Barcelona disposa de 136 promocions residencials en execució amb un total de 1.989 pisos, encara que només estan a la venda 832. L’Eixample, Gràcia, Sant Andreu i Sant Martí són els districtes més actius.

El preu mitjà dels habitatges nous a Barcelona és de 658.000 euros, un 32%  més que en 2017, encara que la superfície mitjana dels pisos en venda també és major: 90,6 metres quadrats de mitjana, enfront dels 79 metres quadrats de l’any passat, un 14,7% més.

El preu de venda per metre quadrat útil s’ha incrementat un 8,5%, en passar de 6.291 euros per metre quadrat a 6.823 euros, segons les dades de l’estudi. El districte més car és Sarrià-Sant Gervasi, amb 9.083 euros per metre quadrat, un 6,7% més que en 2017, i creixen a dos dígits els districtes de les Corts, Sants-Montjuïc, Eixample i Horta-Guinardó.

En la primera corona metropolitana de Barcelona, el preu de venda mitjà d’un habitatge nou se situa en 349.000 euros per uns 97,5 metres quadrats de superfície mitjana, i en 394.000 euros en el conjunt de la província, tenint en compte una superfície mitjana per immoble de 105,6 metres.

Durant la presentació de l’informe, el president de l’Associació de Promotors de Catalunya (APCE), Lluís Marsà, ha indicat que la ciutat de Barcelona té una superfície sis vegades inferior a la de Madrid, i ha recordat que hi ha molt poca oferta d’habitatge nou a Barcelona en comparació a la demanda existent, la qual cosa influeix en els preus.

Des de l’APCE es fa una crida a les administracions públiques a facilitar la promoció d’habitatges, i es recorda que a Catalunya es van iniciar uns 14.500 habitatges en 2018 i s’hauran acabat uns 7.500, quan es necessitarien almenys uns 25.000 anuals per a atendre la demanda.

També ha reclamat que s’incrementi el preu del mòdul d’habitatge protegit (VPO) per a estimular la promoció d’immobles, ja que amb els actuals costos de construcció no és rendible la promoció de VPO.

Així mateix, constaten que en l’àrea Metropolitana de Barcelona hi ha sòl disponible per a desenvolupar 74.000 habitatges protegits, de les quals unes 20.000 a la ciutat de Barcelona.

L’ APCE ha reclamat celeritat en la concessió de llicències d’obres i donar seguretat jurídica als promotors immobiliaris, recordant que la normativa que obliga a reservar un 30% per a habitatge protegit de les promocions a Barcelona va fer que els promotors anticipessin projectes per a avançar-se a la seva entrada en vigor.