El preu mitjà del lloguer a Barcelona l’any 2018 es situa en 929,57€

L informe de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona, referent als 53.524 nous contractes de lloguer a Barcelona registrats per l’Incasòl durant l‘any 2018, estableix que el preu mitjà del lloguer a la capital catalana va ser de 929,57€, que suposa una variació interanual del 5,96%.

De la implantació del mercat de lloguer per districtes durant 2018 destaca que el lloguer mitjà més elevat és el de Sarrià-Sant Gervasi i el més econòmic Nou Barris. Els barris que experimenten un creixement més significatiu són Ciutat Vella (10,28%), Sant Andreu (8,08%) i Nou Barris (7,85%) i el més estable és Sarrià-Sant Gervasi (3,34%).

Pel que fa al preu mitjà per m², el lloguer es manté estable en 13,42 €/m² i gairebé no experimenta cap variació interanual. Una tendència que s’explica pel fet que la superfície mitjana dels habitatges llogats ha estat de 72 m2, superior a la del mateix període de l’any passat (70 m2).

Pel que fa a l’evolució del parc d’habitatges de lloguer, l’any 2018 està sent el pitjor des de 2007, primer any del qual la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona disposa de dades. Des de principis de 2018 fins a dia d’avui només s’han incorporat 3.285 habitatges. Una dada que s’obté de la diferència entre els contractes signats i cancel·lats.

Aquestes dades s’expliquen per l’increment del preu de compravenda dels habitatges a la ciutat, fet que fa més atractiu per al propietari vendre un pis que posar-lo de lloguer y dificulta la compra als inversors que volen destinar els habitatges a lloguer.

L’estabilització dels preus del lloguer, l’increment de les despeses d’explotació, el risc de control i regulació del  mercat de lloguer a Barcelona promocionada per l’equip de Govern de l’Ajuntament i el descontrol del fenomen de l’ocupació també són factors que expliquen la poca incorporació de nous habitatges al parc de lloguer.