El nombre d’execucions hipotecàries d’habitatges baixa a Catalunya

El nombre d’execucions hipotecàries a Catalunya ha baixat durant el primer trimestre de 2018 en comparació al mateix període de l’any anterior. En concret a Catalunya s’han situat en 1.336, un 10,58% menys que l’any anterior.

La xifra d’execucions hipotecàries sobre habitatges ha anat baixant els darrers anys, com es pot veure en la taula següent (dades corresponents al primer trimestre de cada any):

 

Any

Execucions

Variació

2014

4.009

2015

3.605

-10,08%

2016

2.103

-41,66%

2017

1.494

-28,96%

2018 1.336

-10,58%

 

Pel que fa al tipus de titular de les hipoteques executades de les 1.336 execucions, 550 (41,17%) van correspondre a persones físiques i 786 (58,83%) a persones jurídiques. Recordem que el primer trimestre de 2014 van ser 3.117 les persones físiques que van patir una execució hipotecaria a Catalunya.

Aquest descens del nombre d’execucions ve a indicar que el mercat hipotecari està en la seva fase final de sanejament després d’uns anys de forta tensió. Per una banda els efectes de la recuperació econòmica, amb la millora de les rendes familiars i per l’altra el fet que els deutors amb menys capacitat econòmica ja han sofert el procés d’execució està apropant el mercat a una situació de solvència normalitzada.

 

Pot veure l’informe complert AQUÍ

 

FONT: Instituto Nacional de Estadística