El lloguer mitjà a Barcelona s’estabilitza i se situa en 944,43 euros durant el primer trimestre de 2019

Segons l’informe de la Secretària d’Habitatge de la Generalitat realitzat a partir de les fiances dipositades en l’Incasòl, en el primer trimestre de 2019 la renda mitjana dels nous contractes de lloguer a la ciutat de Barcelona es va situar en 944,43 euros mes. Aquesta xifra marca un increment de poc més del 5% respecte al primer trimestre del 2018 i un 1,59% respecte al lloguer mitjà de 2018, que va ser de 929,57 euros al mes. No obstant això, respecte al quart trimestre de 2018, que es va tancar amb un lloguer mitjà de 954,20 euros, s’ha produït un lleuger descens de l’1%.

Durant el període comprès entre l’1 de gener i el 31 de març passats es van signar a Barcelona un total de 12.832 nous contractes d’arrendament mentre que es van rescindir 12.191, per la qual cosa es va incrementar en 641 habitatges el parc de lloguer.

Durant aquest període, en 14 dels 73 barris de Barcelona es van pagar de mitjana més de 1.000 euros al mes per un pis de lloguer de nou contracte. Els barris més cars són Pedralbes (1.732,46 euros), Tres Torres (1.645,90) i Sant Gervasi-Galvany (1.357,86). El preu més barat es va localitzar a Ciutat Meridiana (575,43).

El preu del metre quadrat es va situar en 13,62 euros/mes. Respecte als 13,10 euros per m² del 1T 2018 s’ha produït un increment del 3,97%. L’interval de rendes va de 17,11 €/m² a la Vila Olímpica als 9,65 €/m² de Canyelles.