El Govern aprova un Decret llei per a limitar els preus del lloguer en les zones amb mercat d’habitatges tensionat

El Govern ha aprovat aquest dimarts un nou decret llei que permetrà limitar temporalment els preus dels lloguers en zones qualificades de “mercat d’habitatge tens”, zones en les quals estigui en risc la provisió suficient d’habitatge de lloguer en condicions assequibles.

Aquestes àrees urbanes seran delimitades a instàncies dels ajuntaments pel departament de Territori de la Generalitat o, en el cas de la ciutat de Barcelona, pel mateix Ple.

Per a poder declarar una zona com a tensa s’estableixen uns requisits com que l’augment dels preus del lloguer sigui clarament superior a la mitjana del territori de Catalunya i superior a l’IPC. També, que l’oferta d’habitatge sigui escassa en relació a la demanda o a l’evolució demogràfica.

L’objectiu principal és introduir topalls de renda en aquestes zones declarades “tenses”, que s’establirien, amb caràcter general, en un 10% per sobre de “l’Índex de referència de preus de lloguer” que elabora el mateix Govern.

Una vegada s’estableixi aquesta restricció, cap contracte podrà superar un 10% de l’índex de preus, a excepció dels habitatges amb característiques especials, com a jardins o piscines, que podran sobrepassar el límit prèvia justificació, o els habitatges nous o completament rehabilitats, en els quals es permetrà fins a un 20%. Aquests darrers, durant els primers tres anys de vigència de la norma, disposaran d’una moratòria i, per tant, durant aquest temps podran fixar lliurement el preu del lloguer.

La limitació de preus no s’aplicarà tampoc als habitatges de més de 150 metres quadrats ni als contractes d’arrendament que ja estiguin vigents.

El decret llei impulsat per la conselleria de Justícia es basa en una modificació del Codi Civil Català, una fórmula no explorada fins ara per a la regulació de lloguers i que, segons el Govern, li confereix competències a Catalunya en aquesta qüestió.