El Govern aprova el Decret llei de mesures urgents per millorar l’accés a l’habitatge

“Vivim una emergència social en matèria d’accés a l’habitatge a la qual Govern vol fer front des del primer dia”, en aquest context ha emmarcat conseller de Territori i Sostenibilitat Damià Calvet  l’aprovació del Decret llei de mesures urgents per millorar l’accés a l’habitatge aprovat avui per l’Executiu. L’objectiu és que la nova normativa es converteixi en una eina estratègica per regular el mercat de l’habitatge i “fer-lo més accessible”, millorant l’oferta i adaptant-la a les necessitats de les persones. Concretament, la norma persegueix un triple objectiu: combatre les situacions d’emergència residencial, augmentar el nombre d’habitatges protegits en règim de lloguer i contribuir a la moderació dels preus dels lloguers en habitatges privats. “Amb aquets decret configurem un veritable pla de xoc per l’habitatge assequible a Catalunya”, ha assegurat el conseller.

Nota de premsa oficial completa a:

https://govern.cat/salapremsa/acords-govern/9421/govern-aprova-decret-llei-mesures-urgents-millorar-acces-habitatge

Un cop publicat el text definitiu del DLl al DOGC, des de la Cambra de la Propietat es farà la oportuna valoració del seu contingut.