El dret de propietat i els límits de la funció social en el lloguer d’habitatges

La Cambra presenta l’estudi “El dret de propietat i els límits de la funció social en el lloguer d’habitatges, de Carles Sala i Roca, Doctor en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona.

En aquesta publicació l’autor analitza l’evolució del concepte del dret de propietat i les seves repercussions i limitacions en la política d’habitatge, s’analitza també la legislació catalana recent i la seva conformitat a la Constitució i a la doctrina europea.

La Cambra vol contribuir, amb la difusió d’aquesta monografia, a la reflexió i clarificació sobre l’adequació de les mesures de política d’habitatge dels darrers anys en el marc jurídic espanyol i europeu.

http://cpubcn.com/NlPdf/Monografiaweb.pdf