Disminució dels habitatges iniciats a Catalunya en els tres primers trimestres de l’any

Segons les dades del darrer informe “Promoció i construcció: Conjuntura del Sector de l’APCE -11/2019” (Associació de Promotors de Catalunya), a Catalunya en els tres primers trimestres de l’any, es van iniciar un total de 10.391 habitatges, xifra que suposa una disminució 4,6% en comparació amb el mateix període de 2018.

Per províncies la situació no ha estat gens homogènia i registren increments dels iniciats la província de Girona amb un total de 1.166 habitatges en el període, quantitat que representa un augment del 14,7% i, la província de Tarragona, que amb 854 habitatges, incrementa gairebé un 20%.

Contràriament, la província de Barcelona mostra uns valors absoluts de 7.869 habitatges i una disminució del 8,7% respecte del mateix període de 2018, seguida de la província de Lleida, que amb 502 habitatges iniciats disminueix un 8,1%.

Per comarques, destaquen amb increments relatius del període comprés entre els mesos de gener a setembre, el Baix Penedès, el Ripollès i el Pallars Jussà, mentre que en valors absoluts, són les comarques del Maresme, el Baix Penedès i el Vallès Oriental les que mostren uns augments més significatius.

Contràriament, pateix una important reducció, la producció absoluta d’habitatges a tres de les comarques més productives: el Barcelonès, el Baix Llobregat i el Vallès Occidental.

Per sobre de les 300 unitats produïdes es troben les comarques del Gironès, el Garraf, el Vallès Oriental, el Maresme i el Baix Llobregat, el Vallès Occidental i el Barcelonès.

En quant als habitatges acabats, el resultat pel total de Catalunya ha estat de 6.256 habitatges, és a dir, un 17,4% d’increment interanual. Totes les províncies incrementen els habitatges acabats amb l’excepció de Tarragona, que en el decurs dels tres trimestres de l’any, disminueix un 51,3%. La resta de províncies incrementen considerablement, destacant la província de Girona, que acaba un 130,7% més habitatges que en el període anterior assolint la quantitat de 863 habitatges, de la província de Lleida (+28% i 325 habitatges) i Barcelona (18,4% els acabats i assoleix els 4.720 habitatges).

El panorama es presenta desfavorable per a la ciutat de Barcelona on l’ inici d’obra fins el mes de setembre continua amb signes negatius, amb un total de 787 habitatges iniciats front els 1.761 del període anterior, que representen una disminució del 55,3%. L’evolució dels habitatges acabats ha mantingut la tendència negativa del seu acumulat en el que va d’any, (-34,5% de variació).

Més informació a:

https://apcebcn.cat/wp-content/uploads/2019/12/10-conjuntura-del-sector_nov-19.pdf