Despeses de constitució d’hipoteca: solució final?

Finalment tenim resposta a la pregunta de a qui correspon pagar l’Impost d’Actes Jurídics Documentats (AJD) en l’atorgament d’escriptura de constitució d’hipoteca.

Per posar-los en antecedents, a data 23 de desembre de 2015, el Tribunal Suprem va establir que les clàusules de préstecs hipotecaris que imposen el pagament al prestatari consumidor de la totalitat de les despeses de formalització, preparació i execució del préstec, poden ser considerades abusives i, per tant, declarades nul·les en el cas que no es produeixi una distribució equitativa de la despesa, és a dir, les referides a notaria, registre, gestoria i tributs i, en alguns casos, determinades Audiències ho han augmentat a les despeses de taxació.

Els recursos presentats i ara resolts pel Tribunal Suprem, versaven únicament sobre a qui correspon el pagament de l’Impost d’Actes Jurídics Documentats.

Segons indica la nota de premsa del gabinet del Tribunal Suprem, que crearà jurisprudència sobre aquesta matèria, la resolució adoptada per la Sala Primera d’aquest Tribunal ha estat la següent:

  • en quant a la constitució del préstec hipotecari, correspon el seu pagament al prestatari, és a dir al consumidor. Sobre aquesta matèria, es fa referència a la jurisprudència de la Sala Tercera del Tribunal Suprem que estableix que el subjecte passiu de l’impost és el prestatari.
  • en quant a les despeses dels timbres notarials, serà a càrrec per parts iguals entre el prestador i el prestatari, i el preu de les còpies correspondran a qui les sol·liciti.

La decisió ja ha estat comunicada a les parts i en pocs dies la sentència completa serà publicada i podrà ser consultada exhaustivament. Diferents associacions de consumidors ja han anunciat que recorreran al Tribunal de Justícia Europeu.

 

Veure nota de premsa del Tribunal Suprem AQUÍ