Comunitats de propietaris: la presa de decisions i la necessària distància social

En aquest article, José Poveda, Director Dp. Comunitats de Propietaris de la CPU de BCN i Georgina Corominas, Lletrada Departament de Consultoria de la CPU de BCN analitzen la necessitat que el legislador doti a les Comunitats de Propietaris dels instruments necessaris que permetin el normal funcionament de la Junta de Propietaris i la presa de decisions davant el distanciament social que previsiblement consolidarà les futures relacions de veïnatge.

Veure article:

http://cpubcn.com/NlPdf/La%20presa%20de%20decisions%20a%20les%20Comunitats%20de%20Propietaris%20i%20la%20necess%C3%A0ria%20distancia%20social%20Article.pdf