Caiguda d’un 62% de l’obra nova iniciada a Barcelona en el primer trimestre de 2019

Segons les dades de conjuntura del sector publicats per l’Associació de Promotors de Catalunya (APCE), l’obra nova iniciada a la ciutat de Barcelona va caure un 62% en el primer trimestre del 2019, mentre que l’obra acabada es va reduir un 20% en el mateix període.

L’informe indica que la menor producció immobiliària de la ciutat pot vincular-se amb la decisió de l’Ajuntament de Barcelona d’obligar a incorporar un 30% d’habitatge social en totes les noves promocions per sobre dels 600 metres quadrats.

La producció del conjunt de la província de Barcelona també ha registrat una caiguda del 9,4% segons les dades de l’ APCE a partir dels visats concedits pel Col·legi d’Aparelladors, en bona part aquesta caiguda del conjunt s’explica per l’efecte de la capital, Barcelona.
Els habitatges iniciats han estat 3.462, la qual cosa suposa una caiguda del 5,2% en el primer trimestre, respecte al mateix període del 2018. L’informe valora aquesta xifra d’habitatges iniciats com clarament insuficient per a donar resposta a les necessitats del mercat.

Era previsible aquesta evolució del mercat donat l’important increment de sol·licitud de llicències produït a la fi de l’exercici 2018 per a eludir la normativa de l’Ajuntament de Barcelona que obligava a destinar el 30% de les promocions a habitatge social. Per part seva, els municipis de la corona metropolitanes registren increments de llicències d’obres.