Banc d’Espanya publica l’estudi “La intervenció pública en el mercat de lloguer d’habitatge: una revisió de l’experiència internacional”

En aquest document es revisen els principals instruments d’intervenció pública en el mercat del lloguer d’habitatge residencial a la llum de l’experiència internacional, relativa a les principals economies avançades. A grans trets, les diferents polítiques poden classificar-se en tres grans grups: els controls dels preus del lloguer, la provisió pública d’una oferta d’habitatge de lloguer i un ampli conjunt de mesures de naturalesa heterogènia dirigides tant a incentivar l’oferta privada d’habitatges en arrendament com a contenir l’augment de la despesa de les llars causat per l’increment dels preus del lloguer. L’experiència acumulada durant dècades en el desenvolupament d’aquestes polítiques i la creixent disponibilitat d’avaluacions quantitatives del seu impacte permeten il·lustrar alguns dels reptes d’implementació que presenten les polítiques de suport al lloguer residencial, així com les conseqüències, tant desitjades com no desitjades, associades a aquesta mena d’intervencions.

Document complet a:

https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/PublicacionesSeriadas/DocumentosOcasionales/20/Fich/do2002.pdf