Avui s’inicia la campanya de la declaració de la renda 2018. Aquestes són les principals novetats. Els socis de la Cambra de la Propietat Urbana compten amb l’assessorament del departament fiscal de l’entitat.

La declaració de la renda i patrimoni corresponent a 2018 es pot presentar des d’aquest dimarts per telèfon i internet. La campanya es prolongarà fins a l’1 de juliol.


La data límit per a presentar les declaracions en el cas de domiciliació bancària és el 26 de juny, mentre que el 28 de juny és l’últim dia per a sol·licitar cita prèvia per a atenció telefònica o en oficines.


El termini de la Campanya de la Renda 2018 finalitzarà l’1 de juliol en general, si bé conclourà amb anterioritat, el 26 de juny, en els casos de declaracions amb resultat a ingressar amb domiciliació en compte.

Principals novetats:

Entre les novetats de la Campanya de la renda 2018 destaca l’increment de fins a 1.000 euros en la deducció per maternitat per despeses en guarderies i la pujada fins als 12.643 euros del límit pel qual els contribuents que percebin rendiments de treball de més d’un pagador estan obligats a declarar.


La declaració de la Renda de 2018 ja incorporarà l’exempció de les retencions de prestacions de maternitat i paternitat, així com l’ampliació de la deducció per família nombrosa, fins a 600 euros anuals, per cadascun dels fills que formin part de la família nombrosa que excedeixi del nombre mínim de fills exigit perquè aquesta família hagi adquirit la condició de família nombrosa de categoria general o especial.


Així mateix, s’han incrementat els límits exempts de les beques públiques i de les concedides per entitats sense finalitats lucratives per a cursar estudis reglats a partir de l’1 de gener de 2018. Amb caràcter general, estan exempts fins a 6.000 euros anuals en el cas del segon cicle universitari i 21.000 euros anuals per al tercer cicle universitari.


Respecte dels premis de loteries, abans del 5 de juliol de 2018 estan exempts fins als 2.500 euros, mentre que els celebrats després d’aquesta data estan exempts fins als 10.000 euros. Així, la quantitat que superi aquests límits exempts tributarà al 20% com un gravamen especial. No obstant això, el pagador del premi practicarà la retenció en el moment del cobrament, per la qual cosa els premiats només han d’afegir en la seva declaració els possibles rendiments.


Per als treballadors destaquen les exempcions per rendes en espècie com les assegurances de malaltia (fins a 500 euros); la despesa d’educació, la despesa de transport col·lectiu al treball (fins a 1.500 euros) i el lliurament d’accions de l’empresa (fins a 12.000 euros). Entre les novetats, els vals de menjar des de l’1 de gener de 2018 eleven la quantia diària exempta de 9 a 11 euros diaris.


En el cas dels autònoms que treballen en el seu propi habitatge poden deduir-se determinades despeses, com les factures d’aigua, gas, llum, telèfon o Internet i aquest any també poden deduir-se algunes despeses en restauració i hostaleria.


Aquest any els contribuents no han d’oblidar incloure com a rendiment de capital immobiliari els lloguers turístics, després de la regulació en 2018 que obliga d’informar sobre la cessió d’ús d’habitatges. En aquests lloguers turístics no poden aplicar-se la reducció del 60%.


Quant a la deducció per adquisició d’habitatge habitual, també desapareguda, continua sent aplicable per als qui la van comprar abans de gener de 2013 i hauran de comprovar que aquesta deducció consta en l’esborrany, ja que per errors de l’entitat financera podrien no aparèixer les dades del préstec hipotecari.


Les aportacions als partits polítics donen dret a una deducció del 20% de les quotes d’afiliació amb la base màxima de 600 euros anuals. Així mateix, l’última reforma fiscal va introduir millores per a algunes deduccions per donatius.


En els plans de pensions, l’esborrany inclou aportacions que permeten rebaixar la base imposable, per la qual cosa convé revisar-les, en tant que, la reforma fiscal va reduir la quantitat límit que es pot aportar fins als 8.000 euros, sempre que no superi el 30% dels rendiments del treball i activitats econòmiques.