Aprovada la norma que obliga a cedir el 30% dels nous pisos a habitatge social

La comissió d’urbanisme de l’Ajuntament de Barcelona ha aprovat provisionalment dues mesures que obligaran a reservar un 30% del nou sostre residencial construït -de més de 600m²- o de les reformes integrals d’immobles a habitatges de protecció oficial, a més d’habilitar l’Ajuntament a exercir el dret de tempteig i retracte en la compravenda d’habitatges.

L’aprovació definitiva es produirà en el ple del divendres 28 de setembre, però el seu contingut no serà aplicable fins que no sigui confirmada per la subcomissió d’urbanisme de Barcelona de la Generalitat.