Ajudes als arrendataris d’habitatge habitual en situació de vulnerabilitat per la Covid-19

Publicada en el B.O.E. d’1 de maig de 2020 l’Ordre TMA/378/2020, de 30 d’abril, per la qual es defineixen els criteris i requisits dels arrendataris d’habitatge habitual que poden accedir a les ajudes transitòries de finançament establertes en l’article 9 del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per a fer front a la COVID-19.

La citada Ordre, que va entrar en vigor el mateix dia de la seva publicació, estableix les condicions d’accés als préstecs en favor d’arrendataris d’habitatge habitual en situació de vulnerabilitat econòmica a conseqüència de la crisi del coronavirus. La seva quantia podrà aconseguir fins al 100% de l’import de sis mensualitats, amb un màxim de 5.400 euros i tindran un termini d’amortització de fins a 6 anys. Hauran de sol·licitar-se abans del 30 de setembre de 2020.

Pot accedir al document resum el·laborat per la CPU de BCN clicant a:

http://cpubcn.com/NlPdf/web/Ajudes%20als%20arrendataris%20d’habitatge%20habitual%20en%20situaci%C3%B3%20de%20vulnerabilitat%20per%20la%20Covid-19.pdf