AJD de les hipoteques: els bancs pagaran l’impost i no el podran deduir

A partir del dilluns 12 de novembre entrarà en vigor el decret llei amb el qual el Govern busca tancar la polèmica i aclarir qui és el subjecte passiu de l’impost d’actes jurídics documentats (AJD) que implica la inscripció pública de les hipoteques. Finalment, el banc haurà de fer-se càrrec del pagament de l’impost.

A part de la modificació dels articles 29 i 45 de la llei de l’Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats de 1993, també canviarà la llei de l’Impost de Societats per impedir que les entitats financeres puguin deduir-se com a despesa el pagament de l’impost hipotecari, com passa amb altres figures tributàries. En cas contrari, el fisc acabaria perdent part dels més de 1.000 milions d’euros anuals que ingressen per aquest impost cedit a les comunitats autònomes.

El Govern espera que la imprescindible convalidació al Congrés d’aquesta reforma compti amb un ampli suport parlamentari.

Queda per veure si la competència comercial entre entitats bancàries pot reduir la translació del pagament de l’impost al client. L’increment de costos al client pot venir via comissions o elevant el tipus d’interès del préstec. Normalment en el negoci de les hipoteques no hi ha un preu únic per a tothom i depèn de variables com el termini, el tipus de client, si es contracten altres productes addicionals com assegurances o de la política comercial de cada entitat. Un altre element que pesa molt a l’hora de contractar una hipoteca és si és a tipus fix o variable.