3r trimestre 2018: hipoteques sobre habitatges

Incrementa el nombre d’hipoteques sobre habitatges a la província de Barcelona

 

Fins al mes de setembre d’enguany a la província de Barcelona s’han signat 32.611 hipoteques segons les dades publicades per l’I.N.E. (Institut Nacional d’Estadística), un 11,40% mes que durant el mateix període de l’any anterior. Segueix així doncs el creixement del mercat hipotecari, però encara molt lluny de les 130.320 hipoteques de 2006.

El valor mitjà s’ha situat en 153.816 euros, un 3,83% superior al del mateix període de 2017. Així doncs, encara que creix el nombre d’hipoteques el seu valor mitjà es manté estable.

 

 

Font: INE

Elaboració pròpia (CPUBCN)