Publicat el Reial decret llei 37/2020. De 22 de desembre de mesures urgents per a fer front a les situacions de vulnerabilitat social i econòmica en l’àmbit de l’habitatge que estén, en el context del període d’alarma, la suspensió dels desnonaments i llançaments d’arrendataris vulnerables sense alternativa habitacional fins que s’ofereixi una solució adequada