L’Advocat General del Tribunal de Justícia de la UE qualifica l’índex IRPH com a poc transparent i considera que la qüestió entra dins de la directiva sobre les clàusules abusives en els contractes subscrits amb consumidors.