Comentaris sobre el Decret – Llei 9/2019 de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatge i de modificació del Codi Civil de Catalunya en l’àmbit de la renda, aprovat pel Consell Executiu de la Generalitat de Catalunya