2016: Recuperació de les rendes de lloguer a Barcelona

Segons les dades elaborades per l’INCASÒL a través de la informació obtinguda pels contractes de lloguer dipositats al Registre de Fiances, la renda mitja mensual a la ciutat de Barcelona l’any 2016 ha estat de 801,28€ mensuals, un 9,03% superior a la de l’any 2015 que va ser de 734,94€ mensuals.


D’aquesta manera es consolida la recuperació de les rendes de lloguer que, després de patir varis anys caigudes durant la crisi immobiliària, començaren a recuperar-se el 2014 si bé encara no han arribat al màxim de 815,28€ mensuals de l’any 2008.

 

 

Leave a Reply