Arquitectura i Oficina Tècnica

La Cambra li resol els tràmits que requereixen d’un arquitecte

A la Cambra té a la seva disposició un Arquitecte per a totes les qüestions que requereixin la intervenció, certificació o signatura d’un titulat superior en arquitectura.

– Assessorament Tècnic

– Cèdules d’habitabilitat

– Valoracions

– Dictàmens Pericials

– Inspecció Tècnica d’Edificis